ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)